Uzay Hukukçusu Eğitimi | Bi'akıl - Online Eğitimler, Danışmanlıklar ve Atölyeler

Uzay Hukukçusu Eğitimi

Abdurrahman Onay Abdurrahman Onay

Avukat, Uzay Hukuku Araştırmacısı, Başkan.

Tarih: 8 Ocak 2024
Saat: 12:00
Kontenjan: 50
Süre: 4 Saat 40 Dakika
Oturum: 5 Oturum
Konum: Online
Katılım Belgesi: Var

Temas Açıklaması

Merhaba, ben Av. Abdurrahman Onay. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kamu kurumlarında bir süre çalıştım.
Şu anda Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri üzerine kurmuş olduğum dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim.
Bilhassa uzay hukuku araştırmaları yaparak eğitimler düzenlemekte ve konferans, seminer ve çalıştaylara konuşmacı olarak katılmakta,
topluma aydınlatıcı bilgiler vermekteyim. Bildiklerimi sizlerle paylaşmak üzere Bi'akıl üzerinde canlı temaslar gerçekleştireceğim.

Bu temasta (online eğitimde) neler var?
Bu temasta, içinde yaşadığımız uzaydan ve onun hukukundan bahsedeceğiz. Tüm varlıkların içinde yaşamış olduğu bu uzay,
varlıklar arasındaki ilişkileri düzenleyici kurallar da barındırıyor ve günümüz uzay çağında bu kurallar bütünü nelerden oluşuyor
bunları en özelden en genele kadar mikro ölçekten makro ölçeğe anlatacağız.
Uzay Hukukunu ilkelerden anlaşmalara, Birleşmiş Milletler oturumlarında alınan kararlardan ulusal düzeydeki yasalara kadar her ayrıntısı da inceleyeceğiz.
Uzayla ilgili bilmediğimiz şeyleri bileceğiz.

Eğitim İçeriği:
1- Uzay Hukuku Nedir? 
Uzay Hukukunu tanımak ve anlamakla eğitime başlayacağız. Uzay Hukuku ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, hangi devletler tarafından kurallar belirlenmiş
ve bu alanda en yetkili organ kimdir, ülkemizin durumu vb. hususları temel anlamda görmüş olacağız.

2- Devletlerin Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımına İlişkin Faaliyetlerini Düzenleyen Hukuki İlkeler Bildirgesi (Hukuki İlkeler Bildirgesi)-1963
Uzay Hukuku'nun ilk ilkesi olan kısaca Hukuki İlkeler Bildirgesi sayesinde uzay hukukunun temel normlarını öğrenerek mantıksal anlamda ilerleme kaydetmiş olacağız.
Ayrıca oluşum safhasını ve ilerleyişine etki eden Birleşmiş Milletler düzenlemelerini de öğreneceğiz.

3- Uluslararası Doğrudan Televizyon Yayıncılığı için Yapay Dünya Uydularını Devletlerin Kullanımını Yöneten İlkeler (Yayın İlkeleri)-1982
Söz konusu Yayın İlkeleri sayesinde günümüzde izlediğimiz uydusal yayınların temel normlarını, oluşum safhalarını, bunları konumlandıran devletlerin hareket serbestilerini
ve ülkemiz ile diğer devletlerin düzenleyici işlemleri ile Uluslararası Telekominikasyon Birliğini ve kurallarını görmüş olacağız.

4- Dünyanın Uzaydan Uzaktan Algılanmasına İlişkin İlkeler (Uzaktan Algılama İlkeleri)-1986
Dünyanın yörüngesine konumlandırılmış olan uydularla dünyanın uzaktan algılanmasını, toplanan verilerin işlenmesini, insanlığın hangi alanlarda bu verilerin kullandığını görmüş olacağız.
Kişisel verilerin nasıl toplandığını, istihbari faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiğini, yeni nesil küçük uydu sistemlerini, ülkemizin durumunu ve gelecekte
hangi durumlarla karşı karşıya olduğumuzu da ayrıca anlamış olacağız.

5- Nükleer Güç Kaynaklarının Uzayda Kullanılmasına İlişkin Esaslar (Nükleer Güç Kaynakları İlkeleri)-1992
Dünya'da artık Nükleer Silahların kullanılması tamamıyla yasaklanmışken, uzayda durum nasıl?
Nükleer güçle çalışan araçların kullanımı yasal olarak mümkün mü? Bu tarz yakıtlarla ilgili bir sınırlama var mı? Örnekler ne durumda?
Tüm bu hususları öğreneceğiz.

6- Gelişmekte Olan Ülkelerin İhtiyaçlarını Özel Olarak Göz önünde bulundurarak, Tüm Devletlerin Yararına Dış Uzayın Keşfi ve
Kullanımında Uluslararası İşbirliği Bildirgesi (Fayda Bildirgesi)-1996
Yarar ilkesi ile uzay hukukunun temelini oluşturan insanlığın alanı olan uzayı ve buradaki işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmanın önemini anlamış ve devletlerin güttüğü gayeyi bilmiş olacağız.
Ayrıca oluşum safhasını inceleyerek, gelişme dönemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler oturumlarında kararlaştırılan raporları da okuyarak ilkelerin sonuncusunu kavramış olacağız.

7- Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımına İlişkin Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Anlaşma
(Dış Uzay Antlaşması)-1967-Bölüm 1
Uzay Hukuku'nun anayasası olarak nitelendirilen ilk yazılı anlaşma birinci bölüm ile birlikte genel olarak diğer anlaşmalara da giriş yapmış olacağız.
Derinlemesine maddelerini ele alacağımız ikinci bölümde ise Birleşmiş Milletler çalışmalarını ve ulusal yasalara da değinmiş olacağız.

8- Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımına İlişkin Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Anlaşma
(Dış Uzay Antlaşması)-1967-Bölüm-2
Uzay Hukuku'nun anayasası olarak nitelendirilen ilk yazılı anlaşma birinci bölüm ile birlikte genel olarak diğer anlaşmalara da giriş yapmış olacağız.
Derinlemesine maddelerini ele alacağımız ikinci bölümde ise Birleşmiş Milletler çalışmalarını ve ulusal yasalara da değinmiş olacağız.

9- Astronotların Kurtarılması, Astronotların Dönüşü ve Uzaya Fırlatılan Cisimlerin İadesi Hakkında Anlaşma (Kurtarma Antlaşması)-1968
Kısaca Kurtarma Anlaşması ile astronotluk hakkında genel bilgileri de vereceğiz. Uzay adamlarının insanlığın elçileri olarak çok değerli bir konuma oturduklarını,
esir alınamadıklarını vb. hususları detaylıca incelemiş olacağız.

10- Uzay Cisimlerinin Neden Olduğu Zararlardan Dolayı Uluslararası Sorumluluğa İlişkin Sözleşme (Sorumluluk Antlaşması)-1972-Bölüm-1
Sorumluluk Anlaşması Uzay Hukukunun yaptırım içeren en ağır ve uzun Anlaşmasıdır. Uzay Hukukçusu olmak için ayrıntılı bir şekilde ele alınarak öğrenilmelidir.
Maddeleri 1. Bölümde derinlemesine ele alacağız. 2. Bölümde ise günümüze kadar ulaşan somut örnekleri inceleyeceğiz.

11- Uzay Cisimlerinin Neden Olduğu Zararlardan Dolayı Uluslararası Sorumluluğa İlişkin Sözleşme (Sorumluluk Antlaşması)-1972-Bölüm 2
Sorumluluk Anlaşması Uzay Hukukunun yaptırım içeren en ağır ve uzun Anlaşmasıdır. Uzay Hukukçusu olmak için ayrıntılı bir şekilde ele alınarak öğrenilmelidir.
Maddeleri 1. Bölümde derinlemesine ele alacağız. 2. Bölümde ise günümüze kadar ulaşan somut örnekleri inceleyeceğiz.

12- Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesi (Tescil Antlaşması)-1975
Uzaya gönderilen cisimlerin (roket, uydu, araba) vb. tescil edilme zorunluluğunu bu anlaşma ile öğrenmiş olacağız. Hangi hususların tescil edilmesi gerekliliğini,
tescil devletinin hangi devlet olarak belirlendiğini, buna ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarını ve ulusal yasalardaki düzenlemeleri göreceğiz.

13- Devletlerin Ay ve Diğer Gök Cisimleri Üzerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma (Ay Antlaşması)-1979
Uzay Güçlerinin imza atmaktan imtina ettiği, günümüzde sadece 18 devletin taraf olduğu, kağıt üzerinde kalan Ay Anlaşmasının öncelikle maddelerini ele alacağız.
Akabinde neden sadece kağıt üzerinde kalmış bunun nedenini ve sebebini öğrenmiş olacağız.

14- Devletlerin Uzay Hukuku Mevzuatları
Uluslararası Hukuktan Devletlerin kendi iç uzay hukuku kurallarına geçerek iç düzenlemelerde yer alan kuralları ve somut örnekleri işleyeceğiz.
Büyük uzay güçlerinin yanı sıra uzayda varoluşuna yeni başlayan devletlerin de çabalarına tanık olacağız. Ülkemiz yasasını da ayrıntılı işleyeceğiz.

15- ARTEMIS Hükümleri (Ay'a Kalıcı Dönüş)
Amerika Birleşik Devletlerinin kurucusu olduğu, Apollo insanlı Ay görevlerinden sonra Ay'a kalıcı dönüşü ve Mars'a ilerleyişi hedefleyen operasyonun kurallarını inceleyerek
gerçek amacını da öğrenmiş ve katılımcı devletleri görmüş olacağız. Uluslararası Hukuka ve uzay hukuka aykırı olduğu düşünülen yerleri eleştirel bakış açısıyla irdeleyeceğiz.

16- Uzaktan Algılama Hukuku- Bölüm-1
Uzaktan Algılamayı derinlemesine ele alacağız. Ulusal ve Uluslararası Yasaları, düzenleyici anlaşmaları, örgütleri ve uygulayıcıları inceleyeceğiz.

17- Uzaktan Algılama Hukuku-Bölüm-2
Uzaktan Algılamayı derinlemesine ele alacağız. Ulusal ve Uluslararası Yasaları, düzenleyici anlaşmaları, örgütleri ve uygulayıcıları inceleyeceğiz.

18- Uzay Çöpleri ve Uzay Trafiği-Bölüm 1
Dünyanın Yörüngelerini, yörüngelere gönderilen uydular ve fırlatma araçlarının oluşturduğu uzay trafiğini, bunların çarpışmaları ya da
görev ömürlerini bitirmeleri halinde ortaya çıkardıkları uzay çöplerini ve tehlikelerini somut örneklerle inceleyecek ve Birleşmiş Milletler ile
diğer uluslararası örgütlerin koydukları kurallar halinde öğreneceğiz.

19- Uzay Çöpleri ve Uzay Trafiği-Bölüm-2
Dünyanın Yörüngelerini, yörüngelere gönderilen uydular ve fırlatma araçlarının oluşturduğu uzay trafiğini, bunların çarpışmaları ya da görev ömürlerini bitirmeleri halinde
ortaya çıkardıkları uzay çöplerini ve tehlikelerini somut örneklerle inceleyecek ve Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası örgütlerin koydukları kurallar halinde öğreneceğiz.

20- Uzay Çöpleri ve Uzay Trafiği-Bölüm -3
Dünyanın Yörüngelerini, yörüngelere gönderilen uydular ve fırlatma araçlarının oluşturduğu uzay trafiğini, bunların çarpışmaları ya da görev ömürlerini bitirmeleri halinde
ortaya çıkardıkları uzay çöplerini ve tehlikelerini somut örneklerle inceleyecek ve Birleşmiş Milletler ile diğer uluslararası örgütlerin koydukları kurallar halinde öğreneceğiz.

21- Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)-Bölüm 1
Kullanmış olduğumuz Navigasyon ve haritacılık uygulamalarının teknik ve hukuki yönlerinin birleşimini ele alacağız.
Yörüngeye konumlandırılan uyduların geçmişten günümüze bilgilerini verecek ve gelecekte nasıl bir durumda olacağını kurallar halinde göreceğiz.

22- Global Navigasyon Uydu Sistemleri-Bölüm 2
Kullanmış olduğumuz Navigasyon ve haritacılık uygulamalarının teknik ve hukuki yönlerinin birleşimini ele alacağız.
Yörüngeye konumlandırılan uyduların geçmişten günümüze bilgilerini verecek ve gelecekte nasıl bir durumda olacağını kurallar halinde göreceğiz.

23- Genel Özet ve Sonuç
Tüm hafta boyunca öğrendiklerimizi tekrar ederek genel bir soru cevap ve bilgileri hatırlama bölümüyle Uzay Hukukçusu eğitimimizi noktalayacağız.

Bu temas (online eğitim) bana ne katar?  
Bu eğitim sonunda, gerçek birer uzay hukukçusu olma yolunda büyük mesafe kat etmiş olacağız. İster yurtiçinde, isterse yurtdışında ve nihayet uzayda aranan kişiler haline geleceğiz.
Zira uzay çağında yeteri kadar yetişmemiş uzay hukukçusu olmak için aranan şartları siz artık bünyenizde taşıyor olacaksınız.
Yurtdışında çok daha masraflı olan bu eğitimi biz ayağınıza sıcak evlerinize ya da çalışma ortamınıza getirerek sizlere sunmuş olacağız.
Altın bilezikleri takmış olacaksınız. 

Bu temasa (online eğitime) kimler katılabilir? 
Bu eğitime hukukçular, astronomlar, mühendisler, öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler hatta siyasetçiler de katılabilir. Yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Temasta görüşmek üzere!

Temas Görselleri

Uzay Hukukçusu Eğitimi

Temas Oturumları

5 oturum ve 4 mola süreleri, oturum süresine dahil edilmiştir.

280 Dakika
8 Oca 2024 | 12:00

5 Oturum ve 4 mola süreleri, oturum süresine dahi edilmiştir.

285 Dakika
9 Oca 2024 | 12:00

5 Oturum ve 4 mola süreleri, oturum süresine dahil edilmiştir.

285 Dakika
10 Oca 2024 | 12:00

5 Oturum ve 4 mola süreleri, oturum süresine dahil edilmiştir.

285 Dakika
11 Oca 2024 | 12:00

3 Oturum ve 2 mola süreleri, oturum süresine dahil edilmiştir

165 Dakika
12 Oca 2024 | 14:00

Teması bildir

Lütfen bildirme sebebinizi kısa ve net bir şekilde açıklayın.

Paylaş

Bu teması arkadaşlarınla paylaş